Homogeneïtat

Intervenció integral lloret de mar

Concepció i execució de projecte per a totes les estances d'un habitatge.
Aquesta tasca integral ha permès crear un conjunt harmoniós i homogeni, atenent l'hora a múltiples factors com la il·luminació, el confort o el disseny.